Warunki Użytkowania

Strona jest publikowana przez: Pukka Herbs Limited (firmę z Wielkiej Brytanii).

Pukka Herbs podejmuje wszelkie działania w celu utrzymania dostępu do witryny, jednak bez żadnych zobowiązań z tym związanych. W przypadku prac konserwacyjnych, wprowadzania aktualizacji lub z innego powodu, w szczególności natury technicznej lub prawnej zastrzega się, że dostęp do witryny może być niepełny lub niemożliwy. Pukka Herbs nie jest odpowiedzialna za powyższe zakłócenia ani też za skutki, które mogą z nich wyniknąć po stronie użytkownika.

Korzystanie z witryny zobowiązuje Użytkownika do działań w sposób uczciwy w szczególności w przypadku usług interaktywnych lub handlowych, o ile takowe istnieją na witrynie.

W celu przesłania korespondencji do Pukka Herbs, należy wypełnić formularz do korespondencji elektronicznej dostępny na witrynie.

Pukka Herbs nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do poprawności, aktualności i kompletności informacji zawartych w witrynie wwww. Na stronach mogą pojawić się nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Pukka Herbs nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych na stronie, w tym za dokładność i kompletność rozpowszechnianych w nim informacji.

Pukka Herbs Limited jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego i wzorów Pukka Herbs. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub naruszenie tych znaków jest zabronione i stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji.