Clean Chlorella

Image for Clean Chlorella

Używamy procesu w którym twarde ściany komórkowe chlorelli zostają poddane procesowi rozbicia aby uwolnić prawdziwą wartość odżywczą chlorelli. Clean chlorella jest uprawiana w sposób ekologiczny i zrównoważony tak aby jak najlepiej wykorzystać jej naturalny potencjał.   Pukka tworzy wszystko trochę inaczej - z zachowaniem zasad sprawiedliwego handlu i zrównoważonego rolnictwa ekologicznego.

Zobacz także